BALIK UNU VİTAMİN DEĞERLERİ
İÇERİK (OLDUĞU GİBİ)
%
Dry Matter 90,76
Crude Protein 75,53(as is)
Methionnine 2,28
Cysteine 0,70
Methionnine + Cysteine 2,99
Lysine 6,31
Threonine 3,42
Arginine 4,41
Isoleucine 3,40
Leucine 5,78
Histidine 2,55
Phenylalanine 3,11
Glycine 3,68
Serine 3,14
Proline 2,80
Alanine 4,64
Aspartik asit 7,48
Glutamik asit 9,86